Audio Sermons


Listen to our most recent sermons by Allen Isbell, Joe Barnett and Larry V Smith.

Allen Isbell

Allen Isbell

“Good results from Bad Circumstances.”  Phil. 1:12-26                                                                                                                                Allen Isbell 8/13/2017

“Paul’s favorite church.” Phil. 1:1-11                                                                                                                                                                        Allen Isbell 8/6/2017

It smells  like  Smoke.”                                                                                                                                                                                                 Allen Isbell

A Father’s Dilemma LK 13:11-31
Allen Isbell 6/18/2017

What to do while the preacher is in jail EPH 4:1-3
Allen Isbell 6/4/2017

Joe Barnett

Joe Barnett

“The Best of Times and the  Worst of Times.”

Joe Barnett

2 Kings 20 – Hezekiah, King of Judah
Joe Barnett 6/11/2017

Allen & Mikey 40th Anniversary Church Celebration
Joe Barnett 3/5/2017

Larry Smith

Larry Smith

“Living a life of Gratitude.”                                                                                                                                                                                        Larry Smith

Impulse Control
Larry V Smith 5/14/2017

“Reason for Jesus”
Larry V Smith 3/19/2017